slayt1
slayt4
slayt2
slayt3

1985' TEN GELEN TECRÜBE

1985 Ten Bu Yana  Kırklareli Merkezli Firmamızda Gübre, Torf, Çuvallı Gubre, Toprak, Karışım (Deremili Toptak Gubre) Elenmiş Koyun Gübresi, Çiftlik Gübresi Hizmetini

İSTANBUL - MARMARA ve tüm TRAKYAYA Vermekteyiz.


KURUCU Cemali ILGIN 1985 Yılında Ilgınlar Ticareti kurmuştur.

Mehmet ILGIN


Mehmet ILGIN ,Kuruluşunun ardından ILGINLAR TİCARET 'de Yönetici ve Sevkiyat Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Hüseyin ILGIN


Hüseyin ILGIN ,Kuruluşunun ardından ILGINLAR TİCARET 'de Yönetici ve Sevkiyat Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.
 Yıllarca üzerinde tarım yapılan toprak, sürekli olarak kullanılan kimyasal gübreler ve tarımsal ilaçlar nedeniyle organik maddece fakirleşmekte, buna bağlı olarak verimsizleşmektedir Organik maddece zayıf toprağın üst kısımlarında kumlaşmalar, alt kısmında ise sert tabakalar oluşur. Toprağın su tutma kapasitesi azaltılıp, havalanması ve tava gelmesi zorlaşır. Toprağı sulama sayısı artar. Ayrıca toprakta biyolojik dengeyi sağlayan mikroorganizmalar azalır ve topraktaki besin elementlerinin bitki tarafından alınıp yararlanması engellenmiş olur. Toprağın verimli ve doğal özelliğine kavuşması için toprakta eksik ya da yetersiz durumda olan makro ve mikro bitki besin maddeleri ve organik maddelerin sağlanması gereklidir. Kimyasal gübreler oransal olarak etken maddeden fazla dolgu maddeleri (kireç vb...) içerdiğinden zamanla toprağın yapısına zarar vermeye başlar. Bu nedenle Organik Gübre kullanılmalı, aşırı kimyasal gübrelemeden kaçınılmalıdır.
- Toprağın fiziksel yapısını korur-iyileştirir, bitkilerin kökleri daha iyi gelişir, verimi arttırır.
- Ürün kalitesini arttırır.
- Zengin makro ve mikro besin maddeleri içeriğiyle toprağı zenginleştirir.
- Çevre dostu özelliğinden dolayı toprağı kirletmez. Kimyasal maddeler, tarımsal ilaçlarla kirlenmiş ve fazla ağır metal içeren toprağın iyileşmesini sağlar.
- Kimyasal gübreleme ve damla sulama gübrelerine olan ihtiyaç azalır.
- Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Bu nedenle sulama sayısı azalır.
- Toprağın havalanma kapasitesini arttır, toprağın tava gelmesini kolaylaştırır.
- Bitkinin gelişimine olumlu etki yapar, hızlandırır.
- Erozyon riskini azaltır. Çünkü toprağın yüzeyindeki tanelerin kümeleşmesinde rol oynar.
- Sıkışık toprağın oluşumunu önler. Toprak yüzeyinde sert tabakaların oluşmasını önleyerek, kolayca işlenmesini sağlar.
- Toprakta mikroorganizmaların azalmasını önler, uygun seviyeye getirerek biyolojik dengenin kurulmasını sağlar. Bu mikroorganizmalar topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığını arttırır, bitki tarafından alınmasını kolaylaştırır.
- Toprağın pH'ını ve sıcaklığını düzenler.
- Etkisi uzundur, bu nedenle gübrelemeden sonraki yıl daha az gübre kullanılabilir.
- Maliyeti düşüktür, depolanması ve kullanımı kolaydır. Her mevsimde kullanılabilir.